Zakres usług

BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE:

Jest to całkowicie bezinwazyjne badanie, pozwalające nam między innymi na ocenę morfologii mięśnia sercowego, budowy i pracy aparatów zastawkowych oraz głównych naczyń krwionośnych.
Badanie to w uzupełnieniu o szereg pomiarów dopplerowskich pozwala nam na ocenić m.in. charakter i prędkość przepływów krwi przez poszczególne struktury w sercu, dokonać analizy czynności skurczowej jak i rozkurczowej lewej komory, itp..

Badanie samo w sobie nie wymaga przygotowania dietetycznego pacjenta, nie mniej jednak czasami istnieje potrzeba wykonania dodatkowych badań krwi, lub sedacji (np. do zabiegu punkcji odbarczającej), dlatego zaleca się, aby przed badaniem nasi pacjenci byli na czczo.


BADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

Jest to badanie służące do rejestracji czynności elektrycznej mięśnia sercowego. Pozwala ono na wykrywanie zaburzeń przewodzenia w mięśniu sercowym oraz arytmii, co jest niezbędne do dobrania odpowiedniej terapii przeciwarytmicznej.

ekg


BADANIE RTG KLATKI PIERSIOWEJ

Badanie to dostarcza wielu cennych informacji, pozwala nam między innymi na ocenę wydolności krążenia, oszacowanie wielkości sylwetki serca (VHS -vertebral heart score).
Oceny zdjęć RTG dokonuje w zakładzie leczenia zwierząt, lub po przesłaniu nam zdjęć w wersji elektronicznej (DICOM).


POMIAR CIŚNIENIA KRWI

Pomiar ciśnienia skurczowego wykonuje za pomocą dopplerowskiego detektora przepływu krwi Sonomed VET BP. Jest to najdokładniejsza z nieinwazyjnych metod, u kotów uznawana za złoty standard.
Przy wielu chorobach (np. PNN, hypertyroidyzm, choroba Addisona) dochodzi do zmiany ciśnienia krwi w stosunku do zakresu fizjologicznego, co odciska swoje piętno na układzie krążenia.

dop-2


Torakocenteza, Perikardiocenteza oraz Abdominocenteza.

Wykonuje punkcję odbarczające worka osierdziowego, jam opłucnej oraz jamy brzusznej. Używam do tego dedykowanych zestawów zapewniających minimalne ryzyko powikłań pozabiegowych .

11084032BBD1CC-1945-4BD5-BF5F-515D6B2779B7


HOLTER EKG

Jest to forma badania elektrokardiograficznego (EKG) w trakcie której prowadzimy zapis czynności elektrofizjologicznej mięśnia sercowego w czasie min 24h.

W celu umówienia badania proszę o wcześniejszy kontakt.

sra-plattform_klDCFB2223-6599-4B64-B402-B5D33983D04D

%d blogerów lubi to: